top of page

Hizmetlerimiz

HAVALANDIRMA SİSTEMİ VALİDASYONU

 • Kanal Sızdırmazlık Testi

 • Hepa Filtre Sızdırmazlık Testi

 • Hava akış hızı ölçümü ve hava değişim sayısının hesaplanması

 • Basınç farkları ölçümü

 • Sıcaklık ve nem ölçümü

 • Dekontaminasyon-Geri kazanım testi

 • Partikül sayımı ve temiz alanın sınıflandırılması

ETÜV, İNKÜBATÖR, SOĞUK ODA, BUZDOLABI, STABİLİTE KABİNİ, DEPO SICAKLIK  DAĞILIM TESTİ

 • Alan ve Ekipmanlarda farklı noktalardaki sıcaklık dağılımlarının risk değerlendirmesine göre belirlenmesi

 • Olağan dışı durum seneryolarının uygulanarak sıcaklık ve nem değerlerinin izlenmesi ve raporlanması.

LAF KABİNLERİ VALİDASYONU

 • Hepa Filtre Sızdırmazlık testi

 • Hava Akış Hızı Ölçümü

 • Hava Akış Yönü Karakteristiği belirleme

 • Partikül Sayımı

Image by Crystal Kwok

MEDİKAL GAZLARDA KALİTE TESTİ

 • Partikül testi

 • Hidrokarbon testi (Yağ)

 • Çiğlenme noktası (Nem)

 • Karbondioksit (CO2)

 • Karbonmonoksit (CO)

Image by Crystal Kwok

SU (WPU/WFI) SİSTEM VALİDASYONU

 • WPU,WFI sistemlerinin validasyonların yapılması

 • Su sistemine göre protokollerin hazırlanması 

 • Müşteri tarafından yapılan testlerin sonuçlandırılması ve validasyon raporunun hazırlanması

Liyofilizator_3-scaled.jpg

LİYOFİLİZATÖR VALİDASYONU

 • Liyofilizatörlerin çalışma proses aralıklarına uygun çalışıp çalışmadığının kontrolü için ısıl validator cihazı ile ısı dağılımının yapılması

 • Raf sıcaklığı homojenitesinin ve ısıtma - soğutma oranlarının tespiti

 • Kompresör verimlerinin kontrolü ve sterilizasyon kriterlerinin uygunluk kontrolü gibi bir dizi testin yapılarak raporlanması

fittings-g97b82eac0_640.jpg

SICAK/SOĞUK KAPALI SU DEVRELERİ (LOOP) VALİDASYONU

 • WPU,WFI sistemlerİnin sirkülasyonlarında ve sistemlerin sterilizasyonlarında risk değerlendirmesine göre sıcaklıkların ısıl validator cihazı ile izlenmesi 

 • Öldürücülük oranlarının hesaplanması 

 • Biyolojik indikatör ile paralel çalışılarak su devrelerinin standartlarda belirtilen kabul kriterlerine uygun olup olmadığının kontrolü

otoklav-cihazi-calisma-prensibi-nasildir.jpg

STERİLİZATÖR (OTOKLAV, KURU HAVA FIRINI, TÜNEL) VALİDASYONU

 • Buhar kalitesi testleri

 • İlgili standartlar kullanılarak ısıl validator cihazı ile sterilizatörelerin sıcaklık dağılımlarının risk değerlendirmesine göre çıkarılması 

 • Malzeme içindeki sıcaklıkların ve öldürücülük oranlarının hesaplanması

 • Biyolojik indikatör ve ECV’ler (Endotoxin Challenge Vial) ile paralel çalışılarak sterilizatörlerin standartlarda belirtilen kabul kriterlerine uygun olup olmadığının kontrolü

Teklif
İsteyin

Bizden bir hizmet almak için lütfen formu doldurunuz.

Teşekkür Ederiz

bottom of page