top of page

Hizmetlerimiz

HVAC-sistemi-nedir.jpg

HAVALANDIRMA SİSTEMİ VALİDASYONU

 • Kanal Sızdırmazlık Testi

 • Hepa Filtre Sızdırmazlık Testi

 • Hava akış hızı ölçümü ve hava değişim sayısının hesaplanması

 • Basınç farkları ölçümü

 • Sıcaklık ve nem ölçümü

 • Dekontaminasyon-Geri kazanım testi

 • Partikül sayımı ve temiz alanın sınıflandırılması

unnamed.jpg

ETÜV, İNKÜBATÖR, SOĞUK ODA, BUZDOLABI, STABİLİTE KABİNİ, DEPO SICAKLIK  DAĞILIM TESTİ

 • Alan ve Ekipmanlarda farklı noktalardaki sıcaklık dağılımlarının risk değerlendirmesine göre belirlenmesi

 • Olağan dışı durum seneryolarının uygulanarak sıcaklık ve nem değerlerinin izlenmesi ve raporlanması.

laminar-air-flow-bench-500x500.jpg

LAF KABİNLERİ VALİDASYONU

 • Hepa Filtre Sızdırmazlık testi

 • Hava Akış Hızı Ölçümü

 • Hava Akış Yönü Karakteristiği belirleme

 • Partikül Sayımı

Gaz Yönetimi

MEDİKAL GAZLARDA KALİTE TESTİ

 • Partikül testi

 • Hidrokarbon testi (Yağ)

 • Çiğlenme noktası (Nem)

 • Karbondioksit (CO2)

 • Karbonmonoksit (CO)

3-PH0621-Products-hrs-plant.jpg

SU (WPU/WFI) SİSTEM VALİDASYONU

 • WPU,WFI sistemlerinin validasyonların yapılması

 • Su sistemine göre protokollerin hazırlanması 

 • Müşteri tarafından yapılan testlerin sonuçlandırılması ve validasyon raporunun hazırlanması

Liyofilizator_3-scaled.jpg

LİYOFİLİZATÖR VALİDASYONU

 • Liyofilizatörlerin çalışma proses aralıklarına uygun çalışıp çalışmadığının kontrolü için ısıl validator cihazı ile ısı dağılımının yapılması

 • Raf sıcaklığı homojenitesinin ve ısıtma - soğutma oranlarının tespiti

 • Kompresör verimlerinin kontrolü ve sterilizasyon kriterlerinin uygunluk kontrolü gibi bir dizi testin yapılarak raporlanması

Metal Borular

SICAK/SOĞUK KAPALI SU DEVRELERİ (LOOP) VALİDASYONU

 • WPU,WFI sistemlerİnin sirkülasyonlarında ve sistemlerin sterilizasyonlarında risk değerlendirmesine göre sıcaklıkların ısıl validator cihazı ile izlenmesi 

 • Öldürücülük oranlarının hesaplanması 

 • Biyolojik indikatör ile paralel çalışılarak su devrelerinin standartlarda belirtilen kabul kriterlerine uygun olup olmadığının kontrolü

otoklav-cihazi-calisma-prensibi-nasildir.jpg

STERİLİZATÖR (OTOKLAV, KURU HAVA FIRINI, TÜNEL) VALİDASYONU

 • Buhar kalitesi testleri

 • İlgili standartlar kullanılarak ısıl validator cihazı ile sterilizatörelerin sıcaklık dağılımlarının risk değerlendirmesine göre çıkarılması 

 • Malzeme içindeki sıcaklıkların ve öldürücülük oranlarının hesaplanması

 • Biyolojik indikatör ve ECV’ler (Endotoxin Challenge Vial) ile paralel çalışılarak sterilizatörlerin standartlarda belirtilen kabul kriterlerine uygun olup olmadığının kontrolü

Teklif İste

Gönderdiğiniz için teşekkürler!
bottom of page