top of page

GİZLİLİK VE GÜVENLİK  POLİTİKAMIZ

Tanımlar, Yasal Uyarılar ve Genel Koşullar

 

1- Bu web sitesine (www.ipsumvalidasyon.com) girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, aşağıdaki koşulları ve hükümleri peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmediğiniz takdirde bu web sitesinden çıkmanız gerekmektedir.

2- Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı İpsum Validasyon Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi'nin (Bundan böyle kısaca “İPSUM VALİDASYON” olarak anılacaktır), sahibinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve  İPSUM VALİDASYON’ un yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

İPSUM VALİDASYON bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın dilediğinde değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

3- İPSUM VALİDASYON bu web sitesini kullananlara, bu web sitesine her girişlerinde "Gizlilik Ve Güvenlik Politikamız" sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

4- İPSUM VALİDASYON' un bu web sitesi genel anlamda kullanıcılarına sadece faydalı bilgiler sunmak üzere hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette İPSUM VALİDASYON tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

5- İPSUM VALİDASYON hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın dilediğinde söz konusu bu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkartabilir.

6- Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, oluşabilecek her türlü zarardan her nam altında olursa olsun İPSUM VALİDASYON, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve İPSUM VALİDASYON ’ un yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

7- Bu web sitesi, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu web siteleri içeriği hakkında her hangi bir sorumluluk üstlenilmez, herhangi bir garanti verilmez. Bu web siteleri kullanımı neticesinde doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, oluşabilecek her türlü zarardan her nam altında olursa olsun İPSUM VALİDASYON, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve İPSUM VALİDASYON’ un yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz. Bu sitelerin gizlilik politikaları için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez ve hiç bir şekilde, bu Web sitelerinin yürürlükte olan veri koruma uygulamalarının ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı garanti edilmez. Herhangi bir kişisel veri açıklamadan önce bu sitelerin her birinin gizlilik politikasını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. 

8- Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, metinler, resimler, fotoğraflar, sesler, logolar, ikonlar ve yazılım, ve yine hiç bir sınırlama olmaksızın; telif hakları, marka, ticari isim, alan adı, veri tabanı hakları, patent, know-how, modeller, logo ve tasarımlar ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları İPSUM VALİDASYON' a ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

 

9- Bu web sitesindeki bilgiler herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalanabilir ve yazdırabilir ya da herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin İPSUM VALİDASYON web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilir.

10- Bu web sitesinin içeriği Türk Ceza Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuat koruması altındadır.

11- Bu web sitesi içeriğinden haklarının ihlal edildiğini iddia edenler, info@ipsumvalidasyon.com adresine başvurmak suretiyle 5651 Sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun kendilerine tanıdığı haklarını kullanabilirler.

12- Bu web sitesinin bazı bölümleri çevrimiçi forumlara erişmenize, e-posta göndermenize veya başka bir şekilde İPSUM VALİDASYON 'a geri bildirimde bulunmanıza imkan sağlamaktadır. İPSUM VALİDASYON bu bölümlerde yer alan içeriklere ilişkin bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu web sitesi vasıtasıyla İPSUM VALİDASYON’ a, cezayı gerektiren bir suç olarak kabul edilen, hukuki sorumluluğa neden olan, herhangi bir kanun hükmünün ihlaline neden olan ya da böyle bir durum teşkil eden, mevzuata aykırı, tehditkar, küçültücü, yakışıksız, uygunsuz, pornografik ya da saygısız materyal gönderilemez ya da iletilemez. Bununla birlikte; diğer kişilerin gizliliğini ihlal eden, ilgili hakların sahipleri tarafından açık yazılı izni alınmadıkça telif hakkı, marka hakkı veya tescilli bir diğer hak yoluyla korunan, virüs ya da diğer bir zararlı öğe içeren ya da hukuka aykırı bir şekilde kartel oluşturan bilgilerin gönderilmesi ya da iletilmesi de yasaklanmıştır.

13- Elektronik iletişimdeki tüm kişisel tanımlayıcı bilgiler bu web sitesinin gizlilik politikasına tabidir. E-posta ya da başka bir yolla bu web sitesine göndermiş iletmiş olduğunuz talepler, veriler, sorular, görüşler, tavsiyeler ve buna benzer herhangi bir iletişim ya da materyale gizli ve tescilli olmayan bilgiler olarak muamele edilecektir. İşbu web sitesine gönderilen herhangi bir iletinin göndericisi, iletide yer alan içerikten ve bilgilerden, doğruluğu ve kesinliği de dahil olmak üzere, sorumlu olacaktır. 

14- Bu web sitesine iletmiş ya da gönderilmiş olan herhangi bir şeyin sadece İPSUM VALİDASYON 'a ya da bağlı ortaklıkları tarafından çoğaltma, ifşa, iletim, yayımlama, neşriyat veya postalama amaçlarını da kapsayan çeşitli amaçlarla kullanılabileceği gönderen tarafından peşinen kabul edilmiştir. Ayrıca, İPSUM VALİDASYON, elektronik erişim içeriğinde ifşa edilen her tür fikir, yenilik, kavram, teknik veya teknik bilgi (know-how) dahil olmak üzere, her türlü bilgiyi, herhangi bir amaçla kullanabilecek veya kopyalayabilecektir. Bu tür amaçlar, üçüncü taraflara ifşayı ve/veya ürünlerin ya da hizmetlerin geliştirilmesini, üretilmesini ve/veya pazarlanmasını içerebilir.

15- Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, Lüleburgaz Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.

İpsum Validasyon Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi.

Özerler Mah. Fatih Caddesi Torkan İş Merkezi  Kat: 6  No: ​64  

LÜLEBURGAZ - KIRKLARELİ

0 (554) 523 91 63

0 (505) 455 67 83

 

bottom of page